ue baner dol re2

EKOLOG sp. z o.o.

ul. Wapienna 36
64-920 Piła
NIP 764-02-05-654

 

tel. +48 67 214 21 01
fax +48 67 214 21 41
office@ekolog.com.pl

 

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój

Tytuł projektu:
„Wysokosprawna biotechnologia „zgazowania” osadów pościekowych i organicznych odpadów przemysłowych i komunalnych z wykorzystaniem procesu kofermentacji, pozyskaniem biogazu i produkcją energii elektrycznej, ciepła i preparatu organiczno– mineralnego”.

Cel projektu:
Opracowanie innowacyjnej, zintegrowanej, kompaktowej, w pełni zautomatyzowanej, bezodpadowej biotechnologii do przetwarzania osadów ściekowych oraz organicznych odpadów komunalnych i przemysłowych z wykorzystaniem procesu fermentacji metanowej.

Planowane efekty:
W wyniku realizacji projektu powstanie nowe urządzenia w postaci modułowej, oparte o innowacyjne rozwiązania technologiczne, które zagwarantują oczekiwany efekt ekologiczny w postaci pełnego zagospodarowania produktu fermentacji metanowej.


Wartość projektu: 11 631 113,59 zł
Wartość dofinansowania: 7 373 074,40 zł