EKOLOG sp. z o.o.

ul. Wapienna 36
64-920 Piła
NIP 764-02-05-654

 

tel. +48 67 214 21 01
fax +48 67 214 21 41
office@ekolog.com.pl

 

Referencje

Struktury, z których się wywodzimy, w trakcie 30 lat działalności zebrały bogaty pakiet referencji związanych z gospodarką wodno – ściekową, odpadową oraz osadową.

 

Gospodarka wodno - ściekowa:

 1. Opracowanie Projektu Technicznego Modernizacji Miejskiej Oczyszczalni Ścieków dla miasta Szymkient / Kazachstan.
  Przepustowość: 100.000 m3/d.
  Realizacja: 09.2009 - 09.2012.
 2. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobierowie gmina Rewal.
  Przepustowość: 13.450 m3/d.
  Realizacja: 04.2008 - 06.2010.
 3. Opracowanie Koncepcji Techniczno-Ekonomicznej Modernizacji Miejskiej Oczyszczalni Ścieków dla miasta  Ust-Kamieniogorsk, Kazachstan.
  Przepustowość: 160.000 m3/d.
  Realizacja: 2008 - 2009.
 4. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim.
  Przepustowość: 20.000 m3/d.
  Realizacja: 01.2008 - 05.2009.
 5. Modernizacja infrastruktury Oczyszczalni Ścieków w Dziarnach koło Iławy i przepompowni ścieków w Iławie.
  Przepustowość: 10.000 m3/d.
  Realizacja: 11.2006 - 02.2008.
 6. Opracowanie Części Technologiczno-Technicznej i Kosztowej dla Koncepcji Techniczno – Ekonomicznej Modernizacji Miejskiej Oczyszczalni Ścieków dla miasta Uralsk, Kazachstan.
  Przepustowość: 50.000 m3/d.
  Realizacja: rok 2007.
 7. Zarządzanie realizacją kontraktu „Budowa i Rozruch Komunalnej Oczyszczalni Ścieków dla miasta Wuhan, Chiny”
  Przepustowość: 100.000 m3/d.
  Realizacja: lata 2004 - 2006.
 8. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grzybowie k/Kołobrzegu.
  Przepustowość: 23.000 m3/d.
  Realizacja: 12.2003 - 05.2005.
 9. Opracowanie Koncepcji Techniczno-Ekonomicznej modernizacji oczyszczalni dla miasta Ust-Kamieniogorsk, Kazachstan.
  Przepustowość: 145.000 m3/d.
  Realizacja: rok 2005.
 10. Opracowanie Koncepcji Techniczno – Ekonomicznej modernizacji i rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków dla miasta Dmitrov, Okręg Moskiewski.
  Przepustowość: 50.000 m3/d.
  Realizacja: 2005.
 11. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bytomiu.
  Przepustowość: 30.000 m3/d.
  Realizacja: 03.2003 - 06.2004.
 12. Roboty technologiczne i montażowe na terenie oczyszczalni ścieków dla miasta Ostrowa Wlkp.
  Przepustowość: 26.000 m3/d.
  Realizacja: 10.2000 - 10.2002.
 13. Prace projektowe i technologiczne wraz z montażem urządzeń i kompletacją warsztatową na oczyszczalni ścieków w Gliwicach
  Przepustowość: 51.000 m3/d
  Realizacja: 03.2000 - 07.2001
 14. Wykonanie robót technologicznych wraz z montażem urządzeń, rozruchem i nadzorem  technologicznym oczyszczalni ścieków w Toruniu
  Przepustowość: 90.000 m3/d.
  Realizacja: 1995 - 1998

 

Gospodarka odpadowa:

 1. Zarządzanie realizacją kontraktu „Budowa i Rozruch Zakładu Segregacji Opadów komunalnych i Kompostowania” dla miasta Jinzhou, Chiny,  w zakresie dostaw technologii i urządzeń, montażu, rozruchu oraz szkolenia załogi. lata 2005-2006.
  Wydajność: 600.000 T/r.
  Realizacja: 2005 - 2006. Zarządzanie okresem gwarancyjnym kontraktu w okresie 2006 - 2007.
 2. Opracowanie Projektu Technologii dla Zakładu Segregacji Odpadów Komunalnych i kompostowania dla miasta Jinzhou, Chiny.
  Wydajność: 600 000 T/r.
  Realizacja: rok 2004.
 3. Przygotowanie dokumentacji projektowej dla Zakładu Unieszkodliwienia Odpadów w Łężycach (związek gmin Gdynia).
  Wydajność: 200.000 Mg/r.
  Realizacja: rok 2000.
 4. Opracowanie projektu dla Zakładu Unieszkodliwienia Odpadów dla m. Olsztyn.
  Wydajność: 150.000 Mg/r.
  Realizacja: rok 2000.
 5. Przygotowanie dokumentacji projektowej dla Zakładu Unieszkodliwienia Odpadów dla m. Konin.
  Wydajność: 100.000 Mg/r.
  Realizacja: rok 2000.
 6. Projekt i kompletacja urządzeń dla Zakładu Unieszkodliwienia Odpadów dla CZG 12 w Sulęcinie.
  Wydajność: 100.000 Mg/r.
  Realizacja: rok 1999.

Pozostałe obszary działalności:

 1. Zarządzanie realizacją Kontraktem w zakresie dostaw kotłów na biomasę  dla 3  kotłowni w trzech miastach  na Ukrainie.
  Realizacja: 2008 - 2009.
 2. Opracowanie  Projektu Technologicznego wraz z częścią ekonomiczną dla potrzeb dostaw linii technologicznej produkcji kruszyw budowlanych w Kazachstanie, rok 2007.
  Wydajność : 200 T/h.
  Realizacja: 05.2007 - 02.2008.
 3. Projekt zagospodarowania osadów z oczyszczalni ścieków w Szczecinie oraz realizacja programu zagospodarowania przyrodniczego i rolniczego osadów.
  Realizacja: 2005-2008.
 4. Modernizacja węzła odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków "GWDA" w Pile.
  Przepustowość: 28.000 m3/d.
  Realizacja: 2008 rok.
 5. Projekt zagospodarowania osadów pościekowych z Komunalnej Oczyszczalni Ścieków dla Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego oraz realizacja programu zagospodarowania przyrodniczego i rolniczego osadów.
  Realizacja: 2004 - 2007.