EKOLOG sp. z o.o.

ul. Wapienna 36
64-920 Piła
NIP 764-02-05-654

 

tel. +48 67 214 21 01
fax +48 67 214 21 41
office@ekolog.com.pl

 

Oferta

Wykorzystujemy kilkudziesięcioletni dorobek i doświadczenie techniczne i technologiczne środowiska inżynierskiego. 

Zapewniamy indywidualne i optymalne rozwiązania, dobierane na podstawie obecnych oraz przyszłych potrzeb Klientów.

Oferujemy pełen łańcuch usług:

  • konsulting i projektowanie,
  • dostawa technologii, automatyki i instalacji,
  • montaż urządzeń, automatyki i instalacji,
  • rozruch i eksploatacja.

 

Specjalizujemy się w segmentach branży ochrony środowiska:

  • komunalne i przemysłowe pompownie i oczyszczalnie ścieków,
  • woda pitna i przemysłowa, systemy poboru, dostawy i oczyszczania,
  • systemy zbiórki, segregacji i przetwarzania odpadów komunalnych i przemysłowych,
  • produkcja biogazu, energii elektrycznej i ciepła z osadów, odpadów, biomasy.

 

Wdrażamy innowacyjne technologie w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł alternatywnych, w tym w szczególności:

  • biogazu z odpadów ciekłych i stałych – komunalnych i przemysłowych,
  • paliw stałych  w postaci brykietów z odpadów z biomasy przemysłowej i roślinnej.