EKOLOG sp. z o.o.

ul. Wapienna 36
64-920 Piła
NIP 764-02-05-654

 

tel. +48 67 214 21 01
fax +48 67 214 21 41
office@ekolog.com.pl

 

Gospodarka wodno-ściekowa

Specjalizujemy się w projektowaniu oraz realizacji „pod klucz”, a także jako Generalny Wykonawca komunalnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków o zróżnicowanych przepustowościach dobowych (do 200.000 m3/d), w tym małych zblokowanych komunalnych oczyszczalni ścieków.

Wdrażamy innowacyjne technologie w zakresie oczyszczania ścieków i pozyskiwania energii, w tym w szczególności:

 • denitrifikacja i nitrifikacja,
 • defosfatacja biologiczna i chemiczna,
 • dezintegracja osadu w procesach fermentacji metanowej i nitryfikacji i denitryfikacji,
 • kogeneracja.

 

Podstawą naszej działalności na tym etapie jest określenie aktualnej sytuacji i przyszłych potrzeb inwestora lub użytkownika obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem reaktorów biologicznych.
    
Przedstawienie przez nas koncepcji realizacji inwestycji poprzedzają opinie odpowiednich instytucji, specjalistów, wizje lokalne w terenie, badania i analizy przedprojektowe oraz opinie niezależnych ekspertów zakończone w zależności od potrzeb:

 • audytem technicznym,
 • audytem technologiczno-procesowym,
 • audytem energetycznym,
 • audytem ekonomiczno – finansowym.

 

Aktywnie włączamy się w przygotowanie inżynierii finansowej realizowanych przez nas projektów. Poszukujemy optymalnych źródeł finansowania gwarantując prawidłową alokację pozyskanych środków i najefektywniejszą ich spłatę.

Oferujemy sprawdzone technologie w zakresie uzdatniania wody:

 • filtrowanie z wykorzystaniem filtrów membranowych i filtrów ze złożem mineralnym,
 • wymiana jonowa,    
 • odwrócona osmoza,
 • ozonowanie,    
 • promieniowanie ultrafioletowe,    
 • chlorowanie.

 

Potencjał naszej firmy pozwala przejąć pełną odpowiedzialność za osiągnięcie efektu technologicznego wpływającego w sposób zasadniczy na sukces inwestycyjny.