EKOLOG sp. z o.o.

ul. Wapienna 36
64-920 Piła
NIP 764-02-05-654

 

tel. +48 67 214 21 01
fax +48 67 214 21 41
office@ekolog.com.pl

 

Odnawialne źródła energii

Alternatywne źródła energii zyskują coraz większe znaczenie i zainteresowanie wśród inwestorów oraz użytkowników. Takie czynniki jak rosnące ceny paliw tradycyjnych oraz kurczące się ich zasoby, a także wzrost świadomości społeczeństwa motywują do rozwijania innowacyjnych technologii w zakresie pozyskiwania energii.

Biogaz

W naszym kręgu zainteresowań znalazły się procesy produkcji energii z odpadów. Rozwijamy technologię produkcji biogazu z odpadów komunalnych i rolniczych, który następnie może być wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Jest to bardzo efektywny sposób utylizacji i zagospodarowania:

  • osadów pościekowych z oczyszczalni komunalnych i przemysłowych,
  • odpadów przemysłowych – organicznych, rolniczych i zwierzęcych,
  • odpadów roślinnych i biomasy.

 

Prowadzimy badania w celu rozwoju najbardziej optymalnych kompozycji wsadów, które pozwalają na uzyskanie optymalnej wydajności i relacji koszt/przychód.

Ponadto jesteśmy aktywni w zakresie rozproszonych źródeł energii:

  • małe elektrownie wodne,
  • kolektory i energia słoneczna,
  • energia z biomasy,
  • modyfikacja węgla metodą dezintegracji,
  • indywidualne modernizacje instalacji spalania paliw.