EKOLOG sp. z o.o.

ul. Wapienna 36
64-920 Piła
NIP 764-02-05-654

 

tel. +48 67 214 21 01
fax +48 67 214 21 41
office@ekolog.com.pl

 

Usługi specjalistyczne

Oferujemy kompleksowy łańcuch usług związanych z realizacją projektów szeroko pojętej branży ochrony środowiska, w obszarach:

Konsulting i projektowanie w zakresie obiektów ochrony środowiska i energii odnawialnej:

Pracujemy z  międzynarodowym zespołem doświadczonych projektantów branżowych obiektów ochrony środowiska, tj. komunalnych oczyszczalni ścieków o zróżnicowanych przepustowościach i zakładów segregacji odpadów komunalnych, a także obiektów i instalacji produkcji energii odnawialnej.

Projektowanie techniczne i dostawy linii technologicznych:

Współpracujemy z doświadczonymi i wiodącymi producentami urządzeń i linii technologicznych. Naszym klientom doradzamy i kompletujemy całe linie technologiczne wraz ze sprzętem towarzyszącym pod indywidualne wymagania jakościowe i wydajnościowe,

Montaż urządzeń i wyposażenia technologicznego wraz z serwisem gwarancyjnym:

Wyspecjalizowaliśmy się w montażu urządzeń i wyposażenia technologicznego oczyszczalni ścieków i innych obiektów gospodarki wodnej. Nasza oferta obejmuje:     

  • montaż i serwis wszelkich urządzeń oczyszczalni ścieków,    
  • układanie rurociągów i instalacji technologicznych,    
  • prefabrykacja konstrukcji ze stali czarnej, ocynkowanej i nierdzewnej,    
  • remonty i modernizacje istniejących obiektów oczyszczalni ścieków.

Rozruch technologiczny i eksploatacja:

Prowadzimy rozruchy i eksploatacje oczyszczalni ścieków i innych instalacji związanych z gospodarką wodną. Mamy za sobą historię rozruchów technologicznych ponad 300 oczyszczalni ścieków różnej wielkości. Sam rozruch technologiczny w swej istocie jest dla nas podsumowaniem poprawności założeń projektowych oraz jakości prac inżynierskich.   

Eksploatacja obiektów ochrony środowiska:

Kierujemy naszą ofertę do dotychczasowych właścicieli i operatorów obiektów ochrony środowiska tj. komunalnych oczyszczalni ścieków wraz z systemem sieci, a także ciepłowni oraz elektrowni.

Przekazanie obiektu w eksploatację na podstawie wieloletnich umów, umożliwia właścicielowi infrastruktury obniżenie kosztów związanych z jej użytkowaniem, scedowanie odpowiedzialności za efekty ekologiczne oraz przekazanie bieżących zadań i czynności eksploatacyjnych.