EKOLOG sp. z o.o.

ul. Wapienna 36
64-920 Piła
NIP 764-02-05-654

 

tel. +48 67 214 21 01
fax +48 67 214 21 41
office@ekolog.com.pl

 

Typoszereg reaktora biologicznego ELA.

Obserwujemy rozwój technologii procesów, prowadzimy własne badania oferując innowacyjne i sprawdzone rozwiązania technologiczne.
EKOLOG opracował i wdrożył do zastosowania indywidualne rozwiązanie technologiczne w postaci typoszeregu oczyszczalni ścieków na bazie reaktora biologicznego ELA.

Przy odpowiednim zestawieniu różnej wielkości modułów reaktora ELA możliwe jest zaprojektowanie oczyszczalni ścieków o przepustowości od 25 m3/d do 1 2 000 m3/d.

Dla przepływu do 1500 m3/d stosowane są oczyszczalnie Typu ELA z osadnikami kieszeniowymi, natomiast powyżej tej przepustowości do 12 000 m3/d typoszereg oczyszczalni Ela z osadnikami radialnymi lub prostokątnymi.

Zrealizowane w ostatnich latach, w oparciu o reaktor biologiczny ELA, małe oczyszczalnie ścieków z usuwaniem fosforu i azotu, działają w miasteczkach i wsiach na terenie całej Polski, zapewniając naszej spółce jedno z czołowych miejsc wśród najbardziej liczących się przedsiębiorstw działających w tym sektorze rynku.


Oczyszczalnie ścieków z zastosowaniem reaktora biologicznego ELA cechuje między innymi:

  • krótki czas realizacji,    
  • funkcjonalność obsługi,    
  • niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne,    
  • duża elastyczność na zmienność dopływających ładunków,    
  • elastyczność w zakresie kompozycji typoszeregu.

 

Pracujemy nad rozwojem technologii dedykowanych dla:

  • małych elektrowni wodnych,
  • elektrowni fotosyntezy.