produkty

Nasze produkty

НАШИ ПРОДУКТЫ

URZĄDZENIA DO SEPARACJI ZANIECZYSZCZEŃ

SWp

PRASOPŁUCZKA SKRATEK SWp

PRASOPŁUCZKA SKRATEK SWp

SWpSWp-2

PRZEZNACZENIE
Urządzenie jest przeznaczone do mechanicznego rozdrabniania, płukania i odwadniania skratek.

INFORMACJE PODSTAWOWE

Wyposażenie standardowe

 • dysze płuczące w korpusie, wale ślimaka i odcieku
 • sprzęgło podatne
 • zintegrowane zawory sterujące natryskiem
 • podpory

Wyposażenie dodatkowe

 • rotametr
 • osłona termiczna do pracy w temperaturze poniżej 0st.
 • zespół workowania skratek LONGOFILL

 

Uzyskiwane parametry techniczne:

 • końcowe uwodnienie skratek mniej niż 50 %
 • redukcja wymywalnej materii organicznej 90 %
 • zredukowanie objętości skratek ~ 50 %

pdfSWp_-_Prasopłuczka_skratek.pdf

KSm

KRATA SCHODKOWA MIMOŚRODOWA KSm

KRATA SCHODKOWA MIMOŚRODOWA KSm

KSmKSm-2

PRZEZNACZENIE
Krata gęsta przeznaczona jest do
mechanicznego oczyszczania ścieków.

INFORMACJE PODSTAWOWE
Wyposażenie standardowe

 • sterowanie automatyczne za pomocą różnicy poziomów
 • obudowa z możliwością podłączenia króćca wentylacyjnego
 • okna inspekcyjne z przodu i z tyłu kraty
 • elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe
 • system mocowania lamin umożliwiający demontaż poszczególnych lamin bez konieczności wyciągania kraty z kanału
 • dolna część kraty oparta swobodnie na dnie kanału

Wyposażenie dodatkowe

 • obrotowa podpora umożliwiająca podniesienie kraty w celu konserwacji i przeglądu
 • osłona termiczna kraty do pracy w temperaturze poniżej 0oC.
 • nierdzewny pojemnik do skratek z odciekiem

 

pdfKSm_KRATA_SCHODKOWA_MIMOŚRODOWA.pdf

KRK

KRATA KOSZOWA KRk

KRATA KOSZOWA KRk

KRKKRK-2

PRZEZNACZENIE
Krata przeznaczona jest do wstępnego oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń stałych (tzw. skratek) w kanałach dopływowych do oczyszczalni ścieków.

BUDOWA
Kosz kraty wykonywany jest z prętów o prze-kroju kołowym, co optymalizuje przepływ oraz minimalizuje ryzyko zaczepiania się i osadzania części przepływających frakcji.

pdfKRk_krata_koszowa.pdf

KRp

KRATA PŁASKA KRp

KRATA PŁASKA KRp

KRpKRp-2

PRZEZNACZENIE
Krata płaska z ręcznym zgarnianiem przeznaczona jest do wstępnego oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń stałych (tzw. skratek) w kanałach dopływowych do oczyszczalni ścieków lub w miejscach ujęcia wód rzecznych.

MONTAŻ
Krata montowana jest w kanale, w specjalnie przygotowanych uchwytach.

INFORMACJE DODATKOWE
• Kraty są wykonane z prętów o przekrojach uzgodnionych z Zamawiającym (prostokątnym lub okrągłym).
• Rozstaw prętów mieści się w granicach od 5 mm do 60 mm. Oferujemy możliwość zwiększenia szczeliny w korelacji z wymaganiami przepustowości urządzenia wg potrzeb technologicznych).
• Do kraty ręcznej opcjonalnie dołączone są grabie wykonane ze stali nierdzewnej kształtem dopasowane do przestrzeni pomiędzy prętami oraz tacka ociekowa na skratki w celu łatwiejszej obsługi.

pdfKRp_Krata_płaska.pdf

KPz

KRATA PIONOWA ZGRZEBŁOWA KPz

KRATA PIONOWA ZGRZEBŁOWA KPz

 

KPzKPz-2

PRZEZNACZENIE
Krata pionowa zgrzebłowa typ KPz przeznaczona jest do wstępnego oczyszczania ścieków w przepompowniach i oczyszczalniach ścieków. Jest to krata płaska, łańcuchowo-zgrzebłowa. Bardzo wolny ruch zgrzebeł powoduje oczyszczanie się części cedząco-filtrującej kraty i transport zanieczyszczeń do pojemnika lub praski skratek.

MONTAŻ
Jest to z zasady krata rzadka, może być montowana w kanałach o dużej głębokości.

INFORMACJE DODATKOWE
Wyposażenie standardowe:
• system prowadzenia zgrzebeł łańcucha oparty o łańcuch pociągowy, toczny oraz prowadnice,
• pręty kraty na dole w kanale zakrzywione w półokrągłe profile w celu usuwania skratek od samego dna zapobiegając akumulacji skratek przed kratą w kanale,
• obudowa z możliwością podłączenia króćca wentylacyjnego,
• pręty cedzące w kształcie zbliżonym do kropli wody (możliwe wykonania: kształt trapezu, prostokąta, okrągły),
• elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe,
• inercyjny układ skrobania/zrzutu skratek ze zgrzebeł,
• dolna część kraty oparta swobodnie na dnie kanału.
Wyposażenie dodatkowe:
• osłona termiczna kraty do pracy w temperaturze poniżej 0o.

pdfKPz_Krata_pionowa_zgrzebłowa.pdf

SYSTEMY ZGARNIANIA OSADÓW

RZr

ZGARNIACZ SSAWNO-RUROWY NA OSADNIKI WTÓRNE RZr

ZGARNIACZ SSAWNO-RUROWY NA OSADNIKI WTÓRNE RZr

RZrRZr-2

PRZEZNACZENIE
Służy do zgarniania i odprowadzenia osadu na skutek różnicy ciśnienia hydrostatycznego.
Miejsce zastosowania: osadniki wtórne radialne z płaskim dnem.

pdfRZr_ZGARNIACZ_SSAWNO-RUROWY_NA_OSADNIKI_WTÓRNE.pdf

RZp

ZGARNIACZ OSADU Z POMOSTEM STAŁYM RZp

ZGARNIACZ OSADU Z POMOSTEM STAŁYM RZp

RZpRZp-2

PRZEZNACZENIE
Zgarniacz przeznaczony jest do usuwania osadów na mniejszych osadnikach. Rekomendujemy stosowanie w obiektach o średnicy do 14 m.
ELEMENTY ZGARNIACZA
1. Pomost nośny
Zgarniacz może być montowany do pomostu żelbetowego stanowiącego część konstrukcji osadnika bądź też dostarczany z własną konstrukcją nośną. Pomosty wykonywane są zgodnie z dyspozycjami materiałowymi Zamawiającego (1).
2. Układ zgarniający osad
Zbudowany ze zgrzebła/eł (4, 11) podwieszonego/ych (12) do ramy obrotowej (2).
3. Usuwanie flotatu
Urządzenie może być wyposażone w układ usuwający fl o-tat, składający się z listwy i leja spustowego (6, 7).
4. Napęd
Zespół napędowy (3) złożony jest z motoreduktora i wieńca obrotowego.
5. Instalacja elektryczna
Lokalna szafka sterownicza (5) oraz okablowanie jest do-stosowywana do indywidualnych wymagań Użytkownika.
6. Wyposażenie dodatkowe osadnika
Koryta odpływowe (8), podwieszany deflektor centralny (9) jest dostosowywane do indywidualnych wymagań Użytkownika wynikających z projektu technologicznego. Zgarniacz może być wyposażone w układ czyszczący kory-ta (10). Elementy te mogą być dostarczane razem z urządzeniem.

pdfRZp_Zgarniacz_z_pomostem_stałym.pdf

RZt

ZGARNIACZ RADIALNY NA OSADNIKI WTÓRNE RZt

ZGARNIACZ RADIALNY NA OSADNIKI WTÓRNE RZt

RZtRZt-2

1. Pomost z barierką
Pomost wraz z barierką może być wykonany ze stopu aluminium, stali kwasoodpornej lub stali niskostopowej zabezpieczonej antykorozyjnie. Pomost może być wykonany jako konstrukcja blachowa, kratowa lub z profi li o przekroju trapezowym. Urządzenie może zostać wykonane z dodatkowym systemem zgarniają-cym części pływające (listwowy lub śrubowy).
2. Łożysko centralne
Łożysko umieszczone na kolumnie centralnej zapewnia trwałość modułu obrotowego oraz podpiera i stabilizuje pomost. Połączenie przegubowe pomostu z łożyskiem kompensuje nierówności korony zbiornika. Zasilanie i przekazywanie sygnałów odbywa się za pomocą pierścieniowego odbieraka prądu. Opcjonalnie istnieje możliwość zamówienia dodatkowych pierścieni dla potrzeb wizualizacji pracy lub zdalnego sterowania.
3. Wózek jezdny
Wózek jezdny, który jest sprzężony z przekładnią jednocześnie podpiera i napędza pomost zgarniacza. Standardem jest styczne ustawienie kół do toru jazdy, dzięki czemu w razie konieczności ich wymiany nie za-chodzi potrzeba, by ponownie je regulować. W przed-niej części montowany jest układ czyszczenia bieżni (zgrzebłowy / szczotka mechaniczna).
Opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania docisko-wego koła napędowego poruszającego się po części pionowej ściany tzw. napęd boczny/typ BZn.
4. Zgarnianie osadu
Zespół zgrzebeł segmentowych jest wykonany ze stali nierdzewnej i podwieszony na cięgnach. Regulowany system podwieszania zgrzebeł umożliwia optymalne dopasowanie do dna osadnika. Zewnętrzny koniec zgrzebła jest wyposażony w gumową listwę.
5. Szafa sterownicza
Szafa sterownicza jest zainstalowana na pomoście i odpowiada za zasilanie i sterowanie urządzenia. Umożliwia: ręczne lub zdalne uruchamianie / zatrzymywanie zgarniacza (zdalny START-STOP) oraz wysyłania sygnałów o pracy lub ewentualnej awarii. Przy wejściu na pomost zgarniacza znajduje się dodatkowo kaseta START-STOP umożliwiająca zatrzymanie zgarniacza oraz ponowne uruchomienie z poziomu terenu.
6. Zespół zgarniania i odbioru części pływających (opcje)
Usuwanie części pływających (tzw. flotatu) odbywa się za pomocą listwy w kierunku leja zrzutowego za-instalowanego przed przesłoną zatrzymującą zanieczyszczenia powierzchniowe/układem odpływu ścieków sklarowanych.
Części pływające są transportowane przez śrubę, która kieruje flotat do skrzynki zbiorczej. Następnie fl otat odprowadzany jest pompowo do koryta odprowadzającego części pływające poza obszar osadnika. Głównym elementem tego systemu jest mechanicznie regulowana śruba i bezpośrednio za nią usytuowany defl ektor ukierunkowujący odprowadzanie części pływające. Skrzynia odbiorcza wyposażona jest w pompę zanurzeniową, która odprowadza nagromadzony flotat.
Usuwanie zanieczyszczeń pływających odbywa się za pomocą listwy zgarniającej, przesuwającej zanieczyszczenia podczas obrotów pomostu w kierunku komory ssawnej sprzężonej z pompą. Flotat usuwany jest okresowo przez uruchamianie pompy.
Usuwanie zanieczyszczeń pływających odbywa się za pomocą rynny uchylnej odprowadzającej flotat do ko-mory zbiorczej z pompą.

pdfRZt_ZGARNIACZ_RADIALNY_NA_OSADNIKI_WTÓRNE.pdf

RZs

ZGARNIACZ RADIALNY NA OSADNIKI WSTĘPNE RZs

ZGARNIACZ RADIALNY NA OSADNIKI WSTĘPNE RZs

RZsRZs-2

1. Pomost z barierką
Pomost wraz z barierką może zostać wykonany ze stopu aluminium, stali kwasoodpornej lub stali niskostopowej zabezpieczonej antykorozyjnie. Pomost może być wykonany jako konstrukcja blachowa, kratowa lub z profili kształtowych.

2. Węzeł obrotowy
Obrotnica centralna umieszczona na kolumnie cen-tralnej zapewnia trwałość modułu obrotowego oraz podpiera i stabilizuje pomost. Połączenie przegubowe pomostu z obrotnicą kompensuje nierówności korony zbiornika. Zasilanie i przekazywanie sygnałów odby-wa się za pomocą pierścieniowego odbieraka prądu.
3. Wózek jezdny
Wózek jezdny, który jest sprzężony z przekładnią jednocześnie podpiera i napędza pomost zgarniacza. Standardem jest styczne ustawienie kół do toru jazdy, dzięki czemu w razie konieczności ich wymiany nie za-chodzi potrzeba, by ponownie je regulować. W przed-niej części montowany jest układ czyszczenia bieżni (zgrzebłowy / szczotka mechaniczna).
Opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania docisko-wego koła napędowego poruszającego się po części pionowej ściany, tzw. napęd boczny/typ BZn.
4. Zgarnianie osadu
Zespół zgrzebeł segmentowych jest wykonany ze stali nierdzewnej i podwieszony na cięgnach. Regulowany system podwieszania zgrzebeł umożliwia optymalne dopasowanie do dna osadnika. Zewnętrzny koniec zgrzebła jest wyposażony w gumową listwę.
5. Szafa sterownicza
Szafa sterownicza jest zainstalowana na pomoście i odpowiada za zasilanie i sterowanie urządzenia. W standardzie umożliwia: ręczne lub zdalne uruchamianie / zatrzymywanie zgarniacza (zdalny START- -STOP) oraz wysyłania sygnałów o pracy i ewentualnej awarii. Przy wejściu na pomost zgarniacza znajduje się dodatkowo kaseta START-STOP umożliwiająca zatrzymanie zgarniacza oraz ponowne uruchomienie z poziomu terenu. Istnieje możliwość dostosowania systemu AKPiA do indywidualnych wymagań użytkownika.
6. Zespół zgarniania i odbioru części pływających (opcje)
SYSTEM ZGRZEBŁOWO-GRAWITACYJNY
Usuwanie części pływających (tzw. flotatu) odbywa się za pomocą listwy w kierunku leja zrzutowego za-instalowanego przed przesłoną zatrzymującą zanieczyszczenia powierzchniowe/układem odpływu ścieków sklarowanych/.

SYSTEM ŚRUBOWO-POMPOWY
Części pływające są transportowane przez śrubę, która kieruje flotat do skrzynki zbiorczej. Następnie flotat odprowadzany jest pompowo do koryta odprowadzającego części pływające poza obszar osadnika. Głównym elementem tego systemu jest mechanicznie regulowana śruba i bezpośrednio za nią usytuowany deflektor ukierunkowujący odprowadzanie części pływających. Skrzynia odbiorcza wyposażona jest w pompę zanurzeniową, która odpowiada za odprowadzenie nagromadzonego flotatu.
SYSTEM ZGRZEBŁOWO-POMPOWY
Usuwanie zanieczyszczeń pływających odbywa się za pomocą listwy zgarniającej, przesuwającej zanieczyszczenia podczas obrotów pomostu w kierunku komory ssawnej sprzężonej z pompą. Flotat usuwany jest okresowo przez uruchamianie pompy.
SYSTEM RYNNOWO-POMPOWY
Usuwanie zanieczyszczeń pływających odbywa się za pomocą rynny uchylnej bądź koryta z przelewem uchylnym odprowadzających flotat do komory zbiorczej z pompą.

pdfRZs_ZGARNIACZ_RADIALNY_NA_OSADNIKI_WSTĘPNE.pdf

ZLp

ZGRZEBŁOWY ZGARNIACZ LINIOWY ZLp

ZGRZEBŁOWY ZGARNIACZ LINIOWY ZLp

ZLpZLp-2

PRZEZNACZENIE
Zgarniacz przeznaczony jest do usuwania osadów i/lub zgarniania zanieczyszczeń flotujących z obiektów przepływie poziomym podłużnym takich jak osadników podłużnych, piaskowników oraz odtłuszczaczy.
Zgarniacz pracuje cyklicznie w osadnikach prostokątnych o przepływie poziomym w zależności od potrzeb technologicznych.
Możliwe jest wykonanie zgarniacza usuwającego tylko osad lub tylko części pływające.

BUDOWA
Konstrukcja pomostu zgarniacza jak i elementów zanurzonych w ściekach wykonywana jest ze stali nie-rdzewnej w gat. 1.4301.
Na powierzchni pomostu ułożone są kraty pomostowe: ocynkowane, nierdzewne lub GPR.

INFORMACJE DODATKOWE
• zgarniacze liniowe przystosowane są do pracy w zbiornikach z jedną, dwiema lub więcej równo-ległymi komorami,
• po wcześniejszym uzgodnieniu, istnieje możliwość wykonania urządzenia z innych rodzajów materia-łów np. stopów aluminium.

ZLp_Zgrzebłowy_zgarniacz_liniowy.pdf

ZUC-K

OBROTOWE SZCZOTKI CZYSZCZĄCE ZUC-K

OBROTOWE SZCZOTKI CZYSZCZĄCE ZUC-K

ZUC-KZUC-K-2

PRZEZNACZENIE
Urządzenie służy do czyszczenia koryt odpływowych.

MONTAŻ
Na wspornikach mocowanych do konstrukcji zgarniacza.

INFORMACJE DODATKOWE
Urządzenia stanowią wyposażenie dodatkowe zgarniaczy.
Mogą być dostarczane w komplecie z nowymi wyrobami lub służyć do modernizacji istniejącego wyposażenia zgarniacza zainstalowanego na już istniejącym obiekcie.

pdfZUC-K_Obrotowe_szczotki_czyszczące.pdf

ZUC-B

OBROTOWE SZCZOTKI CZYSZCZĄCE ZUC-B

OBROTOWE SZCZOTKI CZYSZCZĄCE ZUC-B

ZUC-BZUC-B-2

PRZEZNACZENIE
Urządzenie służy do czyszczenia toru jazdy przed wózkiem jezdnym.
MONTAŻ
Na wspornikach mocowanych do konstrukcji zgarniacza.
BUDOWA

 • konstrukcja 1.4301 (inne wg ustaleń)
 • napęd szczotek – elektromechaniczny
 • regulacja położenia – ręczna
 • włosie szczotek – tworzywo sztuczne

pdfZUC-B_Obrotowe_szczotki_czyszczące.pdf

ARMATURA

ZWa-1

ZASTAWKA WRZECIONOWA ZWa

ZASTAWKA WRZECIONOWA ZWa

ZWa-1ZWa-2

PRZEZNACZENIE
Zastawka wrzecionowa jest zastawką typu otwórz-zamknij, instalowana na ścianach kanałów lub zbiorników, na wylotach rurociągów o przekroju okrągłym. Służy do całkowitego odcięcia przepływu medium. Zastawka jest obustronnie szczelna, produkowana indywidualnie dla wymaganej przez Użytkownika szczelności (do 6 m sł.
w.). Kształt i promień zaokrąglenia dolnej części ramy dostosowany jest do miejsca montażu zastawki.

MONTAŻ
Do wyboru są dwie opcje montażowe: za pomocą kołnierza (standardowe owiercenie wg PN10) lub docisków mocujących i kotew chemicznych. Między ramą
zastawki lub kołnierzem, a ścianą kanału/zbiornika zamontowane jest uszczelnienie.

RODZAJE NAPEDÓW

 • napęd ręczny na ramie,
 • napęd ręczny poprzez przekładnię multiplikacyjną (dla zastawek o dużym gabarycie w celu ergonomicznej obsługi),
 • napęd elektromechaniczny wieloobrotowy,
 • napęd zainstalowany na kolumnie wsporczej z przedłużeniem trzpienia (w zależności od głębokości zabudowy).

 

pdfZWa_Zastawka_wrzecionowa.pdf

ZTH-1

ZASTAWKA PRZELEWOWA Z WYCIĘTYM OKNEM PRZELEWOWYM ZTh

ZASTAWKA PRZELEWOWA Z WYCIĘTYM OKNEM PRZELEWOWYM ZTh

ZTH-1ZTH-2ZTH-3ZTH-4

PRZEZNACZENIE
Zastawka przelewowa z wycięciem w kształcie trójkąta, prostokąta lub trapezu służy do regulacji przepływu medium pomiędzy obiektami. Ponadto zastawka tego typu służy do pomiaru natężenia przepływu na podstawie empirycznie ustalonych związków między wymiarami wycięcia a wysokością strumienia przelewającej się wody.
Wybór wycięcia zależy od natężenia przepływu, dla największego stosuje się zastawkę z wycięciem prostokątnym (przelew Bazina), dla najmniejszego przelew z wycięciem trójkątnym (przelew Thomsona).
Trójkątny kształt wycięcia zapewnia możliwość dokonywania pomiarów nawet dla przepływów o wartości ułamków litrów na sekundę. Jest to przelew bardzo dokładny. Błąd pomiaru wynosi około 1%.

MONTAŻ
Do wyboru są dwie opcje montażowe: naścienna za pomocą docisków mocujących i kotew chemicznych lub w kanale.

RODZAJE NAPĘDÓW

 • napęd ręczny na ramie,
 • napęd ręczny poprzez przekładnię multiplikacyjną (dla zastawek o dużym gabarycie w celu ergonomicznej obsługi),
 • napęd elektromechaniczny wieloobrotowy,

 

pdfZTh_ZASTAWKA_PRZELEWOWA_Z_WYCIĘTYM_OKNEM_PRZELEWOWYM.pdf

ZPa

ZASTAWKA PRZELEWOWA ZPa

ZASTAWKA PRZELEWOWA ZPa

ZPaZPa-2

PRZEZNACZENIE

Zastawka pełni funkcję regulatora poziomu ścieków, przeznaczona do stosowania na wlotach do zbiorników lub na kanałach do odprowadzania cieczy.

MONTAŻ
Zastawka przeznaczona jest do montażu naściennego za pomocą kotew.

pdfZPa_Zastawka_przelewowa.pdf

ZSa

ZASTAWKA SZANDOROWA ZSa

ZASTAWKA SZANDOROWA ZSa

ZSaZSa-2

PRZEZNACZENIE
Zastawka służy do zamykania i otwierania przepływu ścieków, wszędzie tam, gdzie nie wymagana jest wysoka szczelność zastawki.

MONTAŻ
Zastawka przeznaczona jest do montażu we wnękach/bruzdach. W wykonaniu opcjonal-nym możliwe są opcje montażu:

 • międzyścienny (system mocowań w komplecie z zastawką),
 • naścienny (system mocowań w komplecie z zastawką).

pdfZSa_Zastawka_szandorowa.pdf

ZNa

ZASTAWKA NAŚCIENNA ZNa

ZASTAWKA NAŚCIENNA ZNa

ZNaZNa-2

PRZEZNACZENIE
Zastawki naścienne przeznaczone są do regulacji przepływu częściowego lub całkowitego odcinania wody lub ścieków przy ich przepływie ze/do zbiornika. Zastawki na-ścienne standardowo wykonywane są z uszczelnieniem na zawieradle na czterech krawędziach lub na obwodzie otworu okrągłego.

MONTAŻ
Konstrukcja zastawki jest przystosowana standardowo do montażu na płaskich ścianach zbiorników za pomocą kotew mocujących. W wykonaniu opcjonalnym zastaw-ka może być dostosowana do montażu na rurociągu z kołnierzem.

RODZAJE ZASTAWEK
Zastawki naścienne wykonujemy zarówno jednostron-nego jak i obustronnego działania.
Ze względu na pracę trzpienia wyróżniamy zastawki:

 • z trzpieniem wznoszącym,
 • z trzpieniem niewznoszącym.

RODZAJE NAPĘDU

 • napęd ręczny,
 • napęd elektromechaniczny.

INFORMACJE DODATKOWE

 • obsługa zastawki powinna odbywać się na wysokości 900mm-1100mm nad poziomem pomostów obsługowych,
 • możliwość wykonania uszczelnienia z NBR lub EPDM,
 • dla zabudowy głębokiej oferujemy przedłużenie śruby i kolumienkę wsporczą napędu.

pdfZNa_Zastawka_naścienna.pdf

ZKa

ZASTAWKA KANAŁOWA ZKa

ZASTAWKA KANAŁOWA ZKa

ZKaZKa-2

PRZEZNACZENIE
Zastawki kanałowe przeznaczone są do odcinania lub regulacji przepływu wody i ścieków w kanałach otwartych. Zastaw-ki kanałowe standardowo wykonywane są z uszczelnieniem na zawieradle na trzech krawędziach.

MONTAŻ
Konstrukcja zastawki jest przystosowana standardowo do osadzania w odpowiednich bruzdach przygotowanych w ścia-nach i w dnie kanałów.
W wykonaniu opcjonalnym możliwe są sposoby montażu:

 • międzyścienne (system mocowań w komplecie z zastawką).

RODZAJE ZASTAWEK
Zastawki kanałowe wykonujemy jako jednostronnego i obu-stronnego działania.
Ze względu na zasadę pracy trzpienia oferujemy zastawki:

 • z trzpieniem wznoszącym,
 • z trzpieniem niewznoszącym.

RODZAJE NAPĘDU

 • napęd ręczny,
 • napęd elektromechaniczny.

INFORMACJE DODATKOWE

 • Obsługa zastawki powinna odbywać się na wysokości 900mm-1100mm nad poziomem pomostów obsługowych
 • Możliwość wykonania uszczelnienia z NBR lub EPDM.

pdfZKa_Zastawka_kanałowa.pdf

POMPY I MIESZADŁA

Nikuni

POMPA / AGREGAT POMPOWY KTM Nikuni

POMPA / AGREGAT POMPOWY KTM Nikuni

Nikuni

Pompy KTM Nikuni oraz kompletne agregaty pompowe Nikuni to urządzenia pozwalające realizować trzy procesy w jednej jednostce:

 • zasysanie gazu
 • mieszanie i rozpuszczanie pobranego gazu
 • transfer wody/ścieków


Urządzenie jest kompaktowe i proste w użytkowaniu. Pompy Nikuni można stosować do mieszania cieczy (wody, ścieków, wody morskiej) z gazami: powietrzem, tlenem, azotem, ozon, dwutlenkiem węgla i innymi. Po ustawieniu początkowych parametrów pracy urządzenia pracuje ono w trybie 24/7 bez konieczności częstych kontroli pracy urządzenia.
Pompy Nikuni zastępują skomplikowany i rozbudowany system ciśnieniowego wprowadzania gazów do cieczy. Agregaty KTM Nikuni stosowane są w szczególności w nowych urządzeniach - flotatorach DAF, ale również skutecznie zastępują przestarzałe, mało sprawne i niesprawne systemy saturacji w istniejących flotatorach.

Zaletą pomp oraz agregatów pompowych KTM Nikuni jest brak konieczności stosowania:

 • kompresora
 • inżektora
 • mieszacza statycznego
 • dużego zbiornika ciśnieniowego

 

Urządzenie może być wykorzystywane do procesu flotacji DAF w przemyśle:

 • mięsnym (ubojnie, przetwórstwo, fermy)
 • rybnym
 • owocowo-warzywnym
 • papierniczym
 • tekstylnym
 • chemicznym, petrochemicznym, w rafineriach
 • stacjach uzdatniania wody
 • oczyszczalniach ścieków komunalnych
 • browarach

 

pdfKTM_Nikuni.pdf

MWo

MIESZADŁO PRĘTOWE MWo

MIESZADŁO PRĘTOWE MWo

MWoMWo-2

PRZEZNACZENIE
Mieszadło wspomaga pro-cesy zachodzące w zagęszczaczach grawitacyjnych i fermenterach, m.in. po-przez mieszanie osadów, zgarnianie osadów z dna zbiornika do leja osadowego, a także usuwania części pływających (flotatu).

ELEMENTY MIESZADŁA

1. Pomost nośny
Dopuszczalne są różne sposoby mocowania mieszadła: do pomostu żelbetowego, stanowiącego część konstrukcji obiektu zagęszczacza lub do własnej konstrukcji nośnej. Wykonanie materiałowe pomostu oraz barierek uzgadniane jest z Zamawiającym.

2. Układ wspomagający zagęszczanie
Zbudowany z dwóch ram, z osadzonymi na nich prętami, za-mocowanymi na wale obrotowym.

3. Zgarnianie osadów i flotatu
Mieszadło może być wyposażone w układy wspomagające usuwanie osadów do części centralnej i/lub w układ usuwający flotat.

4. Układ napędowy i instalacja elektryczna
Oferujemy dostawę elementów elektrycznych wraz ze skrzynką w celu wpięcia w system elektryki i automatyki obiektu, wykonanie i projekt wg indywidualnych wymagań Zamawiającego.


5. Układ doprowadzenia ścieków
Układ doprowadzenia ścieków dostosowywany jest do indywidualnych wymagań Zamawiającego wynikających z projektu technologicznego.

6. Układ odprowadzenia wód nadosadowych
Układ odprowadzenia wód nadosadowych dostosowywany jest do indywidualnych wymagań Zamawiającego wynikających z projektu technologicznego.

7. Informacje dodatkowe
Oferujemy standardowe wykonanie mieszadeł dla zbiorników o średnicy do 22 m, dla większych zbiorników na indywidualne zamówienie.

Dodatkowe opcje:
- przekrycie hermetyczne,
- wykonanie Ex.

pdfMWo_Mieszadło_prętowe.pdf

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

BZn

NAPĘD BOCZNY ZGARNIACZA BZn

NAPĘD BOCZNY ZGARNIACZA BZn

BZnBZn-2

PRZEZNACZENIE
Układ napędowy przeznaczony jest do zastosowania na pomostach jezdnych różnego typu, celem zwiększenia efektywności pracy, niezależnie od warunków atmosferycznych. Przekłada się to na aspekt ekonomiczny (oszczędność energii, eliminacja konieczności zastosowania dodatkowych niezależnych rozwiązań).
ZALETY

 • zastosowanie układu napędowego typu BZn minimalizuje ryzyko ślizgania się koła wózka jezdnego,
 • możliwość zabudowy zarówno po zewnętrznej jak i wewnętrznej stronie obiektu,
 • zastosowanie w już pracujących obiektach, bez konieczności ingerencji w istniejąca konstrukcję,
 • wykluczenie konieczności stosowania nie w pełni skutecznych i kłopotliwych w eksploatacji urządzeń czyszczących bieżnie,
 • eliminacja konieczności zastosowania, kosztownych w zakupie i użytkowaniu, systemów ogrzewania bieżni
 • możliwa kompensacja błędów wykonania owalności zbiorników +/-100 mm,
 • zastosowanie łożyskowania nie wymagającego obsługi.
 • nieskomplikowana konstrukcja, która nie wymaga specjalistycznego serwisu,
 • dostarczany kompletny, gotowy do montażu,
 • innowacyjna budowa oraz użyte materiały pozwalają na zwiększenie ilości cykli pracy w stosunku do standardowych rozwiązań,
 • koszt zastosowania wyposażenia dla nowych obiektów zbliżony dla rozwiązań tradycyjnych.

 

pdfBZn_Napęd_boczny_zgarniacza.pdf

HDs

UKŁAD DOPŁYWU I ROZPROWADZENIA ŚCIEKÓW HDs

UKŁAD DOPŁYWU I ROZPROWADZENIA ŚCIEKÓW HDs

HDsHDs-2

PRZEZNACZENIE
Układ dopływowy przeznaczony jest do doprowadzenia i równo-miernego rozprowadzenia cieczy w osadnikach oraz ukierunkowania strugi osadu bezpośrednio do leja osadowego.
BUDOWA
Układ dopływu wykonywany jest w oparciu o projekt technologiczny obiektu. Standardowo konstrukcja wykonywana jest ze stali nierdzewnej.

 

pdfHDs_Układ_dopływu.pdf

 

ZRa

ROZDZIELACZ STRUGI ZRa

ROZDZIELACZ STRUGI ZRa

ZRaZRa-2

PRZEZNACZENIE
Urządzenie przeznaczone jest do rozdziału strugi cieczy oraz do regulacji przepływu w kanałach.
MONTAŻ
Rozdzielacz, zwany również kierownicą, przeznaczony jest do montażu na ścianie dzielącej kanały.

 

pdfZRa_Rozdzielacz_strugi.pdf

HKu

PRZELEW UCHYLNY HKu

PRZELEW UCHYLNY HKu

HKuHKu-2

PRZEZNACZENIE
Przelew przeznaczony jest do regulowania i utrzymywania danego poziomu cieczy w zbiorniku, spustu wód nadosadowych, flotatu itp., może pełnić również funkcję regulatora przepływu.

MONTAŻ
Przelew przeznaczony jest do montażu w obrysie ścian bądź kanałów. Możliwe jest mocowanie zewnętrzne przy zastosowaniu specjalnych adapterów.

 

pdfHKu_Przelew_uchylny.pdf

HTu

PRZELEW TELESKOPOWY HTu

PRZELEW TELESKOPOWY HTu

HTuHTu-2

PRZEZNACZENIE
Przelewy teleskopowe przeznaczone są do spustu wód nadosadowych, flotatu w obiektach oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody.

INFORMACJE DODATKOWE
Zakres regulacji i głębokość zabudowy decydują o ilości segmentów przelewu.

 

pdfHTu_Przelew_teleskopowy.pdf

 

ZAO

BARIERKI SYSTEMOWE Z PROFILI ALUMINIOWYCH ZAO i ZAK

BARIERKI SYSTEMOWE Z PROFILI ALUMINIOWYCH ZAO i ZAK

ZAOZAO-2

PRZEZNACZENIE
Systemy obarierowań wykorzystują kształtki połączeniowe odlewane z aluminium.
1. Łączniki typu ZAO-15 łączące segmenty barier z rur Ø35.
2. Łączniki typu ZAK-15 segmenty z kształtowników zamkniętych, gdzie na słupek stosuje się RK 50x50, a na poręcze RK 35x35.
3. Elementy azłączne odlewane są ze stopu aluminium AK 11, metodą wtryskową.
4. Jako poręcze i słupki możliwe jest stosowanie zarówno stopów aluminium jak i stali nierdzewnych bądź stali węglo-wych.

Własności mechaniczne aluminium AK 11 z którego wykonane są odlewy:
Rm = 180 Mpa A5 = 3% HB = 55
Własności mechaniczne kształtowników (minimum)
Rm = 220 Mpa A5 = 10% HB = 55

 

pdfZAO-ZAK_Barierki_systemowe.pdf

HRu

RYNNA UCHYLNA HRu

RYNNA UCHYLNA HRu

HRuHRu-2

PRZEZNACZENIE
Rynny uchylne przeznaczone są do odbioru flotatu. W wyniku obrotu krawędź przelewowa zostaje zanurzona poniżej poziomu lustra ścieków, co umożliwia odprowadzenie części pływających. Urządzenie pracuje w różnych położeniach (zakres 90°/0/-90°) dzięki czemu możliwy jest odbiór części pływających gromadzących się po obu stronach rynny.

Rynny wykonywane są dla osadników wstępnych, wtórnych, piaskowników, od-tłuszczaczy z jedną lub z wieloma równoległymi komorami.

RODZAJE NAPĘDU

 • napęd ręczny,
 • napęd elektromechaniczny.

 

pdfHRu_Rynna_uchylna.pdf

PKb

WŁAZ ZABEZPIECZAJĄCY PKb

WŁAZ ZABEZPIECZAJĄCY PKb

PKbPKb-2

PRZEZNACZENIE
Włazy zabezpieczają otwory stropowe.
BUDOWA

 • pokrywa wraz z ramą wykonywana ze stali nierdzewnej lub stopu aluminium,
 • krata zabezpieczająca wykonywana ze stali nierdzewnej.

pdfPKb_Właz_zabezpieczający.pdf

HKo-1

KORYTA ODPŁYWOWE HKo

KORYTA ODPŁYWOWE HKo

HKo-1HKo-3

PRZEZNACZENIE
Układ koryt odpływowych przeznaczony jest do odprowadzania cieczy oczyszczonych ze zbiorników, górne zakończenia koryta współtworzą krawędź przelewową.

MONTAŻ
Montaż na wspornikach za pomocą kotew, konstrukcja koryta umożliwia dokładną regulację krawędzi przelewowej podczas czynności montażowych i eksploatacyjnych.

BUDOWA
Układ koryt odpływowych wykonywany jest w oparciu o projekt technologiczny danego obiektu, uwzględniający wymagania procesu.
Standardowo konstrukcja wykonywana jest ze stali nierdzewnej. Oferujemy i wykonujemy koryta także z innych materiałów wg wymagań Zamawiającego.

 pdfHKo_Koryta_odpływowe.pdf

SYSTEMY TRANSPORTU

PS

PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY PS

PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY PS

PSPS-2

PRZEZNACZENIE
Przenośniki ślimakowe przeznaczone są do transportu osadu odwodnionego, skratek, piasku oraz innych materiałówsypkich lub o konsystencji pasty.


INFORMACJE PODSTAWOWE
• Wyposażenie standardowe:
• sprzęgło podatne
• odciek
• elementy konstrukcyjne umożliwiające mocowanie koryta na podporach

Wyposażenie dodatkowe

 • czujnik ruchu wstęgi
 • zasuwy zamykające na wlocie lub wylocie z napędem ręcznym lub elektrycznym
 • odciek z zaworem kulowym
 • punkt poboru próbek materiału transportowanego
 • osłona termiczna do pracy w temperaturze poniżej 0st.
 • zespół workowania LONGOFILL
 • podpory

pdfPS-PRZENOŚNIK_ŚLIMAKOWY.pdf

SYSTEMY NAPOWIETRZANIA

image002

SYSTEMY NAPOWIETRZANIA

SYSTEMY NAPOWIETRZANIA

Systemy napowietrzania naszej produkcji cechuje niezawodność, wysoka wydajność, wytrzymałość oraz niskie koszty eksploatacji.

image002

Indywidualny dobór poszczególnych komponentów wchodzących w skład systemu (dmuchawy, dyfuzory, system monitoringu procesu i sterowania) pozwala zminimalizować zapotrzebowanie energetyczne dla napowietrzania nawet o 50% w porównaniu z tradycyjnymi systemami, co bezpośrednio przekłada się na koszty eksploatacji.

Wykonujemy kompletny projekt bazując na własnym oprogramowaniu, zapewniamy montaż i serwis.

Gwarancja EKO-LOGICZNA®image004

Jako producent i dostawca kompletnych systemów gwarantujemy uzyskanie zakładanych efektów technologicznych, potwierdzając to pisemną gwarancją.

image034

DYFUZORY SSI AREATION

DYFUZORY SSI AREATION

Dyfuzory drobnopęcherzykowe SSI są znane na całym świecie dzięki innowacyjności, niezawodności i precyzji wykonania. Zostało już zrealizowanych tysiące instalacji w ponad 70 krajach bazujących na dyfuzorach produkcji SSI, co potwierdza zaufanie Użytkowników do marki.

image034

W swojej ofercie posiadamy pełen przekrój dyfuzorów:

 

 • Drobnopęcherzykowe dyfuzory dyskowe AFD (9’, 12”)
 • Drobnopęcherzykowe dyfuzory rurowe AFTS (długości 0,5, 0,75, 1,0 m oraz średnicach Φ65, Φ95 mm)
 • Drobnopęcherzykowe dyfuzory panelowe AIR CARRIER
 • Grubopęcherzykowe dyfuzory panelowe ze stali nierdzewnej WBCW
 • Grubopęcherzykowe dyfuzory CAP
 • Grubopęcherzykowe dyfuzory RELIA-BILLTM

 

Dla różnego rodzaju ścieków dedykowane są inne rozwiązania. Dlatego SSI opracowało specjalne membrany dla ścieków przemysłowych, z dużą zawartością substancji ropopochodnych, odporne na działanie środków chemicznych itp.

Podstawowe dane dotyczące zaawansowanych membran SSI AREATION

image036

EPDM Jest produkowana za pomocą formowania pod ciśnieniem ze standardowym utwardzaniem, z niską zawartością środka uplastyczniającego oraz z otworami wielkości 1 mm i 2 mm. Formowanie pod ciśnieniem z użyciem nowoczesnego sprzętu oraz z zastosowaniem poszczególnych termo złączek i technologii próżniowej zapewnia wysoką, powtarzalną jakość produktu.

PTFE To membrana z EPDM pokryta PTFE opracowana w 2004 r. i opatentowana w Stanach Zjednoczonych pod nr 7396499 i 7674514 jest obecnie sprawdzoną technologią. Warstwa powierzchniowa wykonana z PTFE chroni podłoże z EPDM przed działaniem środków chemicznym, a jednocześnie zmniejsza porastanie powierzchni membrany.image038

W branży przemysłowej ten produkt jest bardzo pożądany, obecnie stał się standardem w przemyśle celulozowo-papierniczym, mleczarskim, rafineryjnym, napojów gazowanych oraz przy odciekach ze składowisk.

Na oczyszczalniach komunalnych membrany PTFE stosowane są przez największe miasta na całym świecie ze względu na oczekiwane korzyści związane z żywotnością oraz zmniejszonymi wymaganiami  konserwacyjnymi.

Zgodnie z niezależnymi testami przeprowadzonymi przez Laboratoria Akron Rubber  Development, zarówno membrany PTFE, jak i EPDM cechują się lepszymi parametrami w  stosunku do niepowlekanych membran z EPDM ze względu na mniejsze straty środka  uplastyczniającego i zmniejszone pełzanie.

ANTY-STATYCZNY EPDM Ta nowa membrana objęta zgłoszeniem patentowym produkuje pęcherzyki o bardzo małych rozmiarach poprzez wyeliminowanie przyciągania biegunowego pęcherzyka do powierzchni membrany. Cecha ta może również pomóc w odporności na porastanie w perspektywie długoletniej pracy systemu.

 image040

MEMBRANY SILIKONOWE Membrany silikonowe zapewniają wysoką odporność na temperaturę oraz odporność chemiczną, co sprawia, że różnią się od innych produktów. Silikon jest substancją nieorganiczną, w związku z czym zapewnia doskonałą odporność na wiele rodzajów odpadów organicznych. Formuła została zaprojektowana pod kątem zapewnienia odporności na rozrywanie i pełzanie, przy jednoczesnej produkcji pęcherzyków z umiarkowanym spadkiem ciśnienia.

fEPDM Objęte zgłoszeniem patentowym membrany z fEPDM zostały opracowane w 2007 r., jako odpowiedź na niektóre zgłaszane przypadki, gdzie obecność rozpuszczalników stanowiła ryzyko dla membran pokrytych PTFE.

VITON® Ten materiał jest wykorzystywany przez SSI sporadycznie w aplikacjach, w których cena nie gra roli. Membrana działa bardzo dobrze i jest wysoce odporna na większość czynników wpływających na membranę oraz na działanie agresywnych substancji. Ze względu na jej zaawansowanie technologiczne jest ona jednak dość kosztowna.

Viton® jest zarejestrowanym znakiem handlowym DuPont.

ZBROJONY URETAN Ten nowy produkt opracowany przez SSI przenosi obciążenie z materiału uretanowego na bardzo wytrzymałą siatkę, która jest wtopiona w membranę. Dzięki temu można zmniejszyć poziom pełzania lub rozciągania membrany.

 

 

pdfssi_brochure_3PL_computer.pdf

image006

TURBO DMUCHAWY NEUROS SERII NX

TURBO DMUCHAWY NEUROS SERII NX

NEUROS jest światowym liderem w produkcji turbodmuchaw, wykorzystujących technologię łożysk powietrznych. Ponad 4 000 dmuchaw NEUROS zostało dostarczonych i pracuje na całym świecie.

image006

Technologie wykorzystywane w Turbo Dmuchawach Neuros zostały opracowane początkowo dla przemysłu lotniczego i obronnego. Zastosowanie w silnikach lotniczych Bezzałogowych Statków Powietrznych oraz w Wojskowym Programie Rozwoju Lotnictwa związanym z samolotami F-16 jest dowodem ich solidności i niezawodności.      

Podstawą technologii jest opatentowane powietrzne łożysko foliowe trzeciej generacji, które jest całkowicie bezolejowe, bezstykowe, niewymagające smarowania ani związanych z tym czynności konserwacyjnych, co przekłada się na niższe wibracje wirnika podczas pracy.

Untitled-2

Trwałość i wytrzymałość łożysk stosowanych w maszynach Neuros została udowodniona poprzez wykonanie 25 000 startów, co przekłada się na ponad dwadzieścia lat eksploatacji w typowych warunkach.

                          image012                                          image014

                      

                             Łożyska poprzeczne                                                            Łożyska wzdłużne

Kolejnym kluczowym elementem jest wirnik, zaprojektowany w oparciu o własne oprogramowanie tak, aby w połączeniu z optymalną prędkością obrotową osiągał najwyższe wydajności. Wirnik produkowany jest z kutego stopu aluminium przy użyciu 5-osiowej maszyny CNC w celu zapewnienia najwyższej precyzji wykonania, a anodowana twarda powłoka wirnika zwiększa wytrzymałość i odporność na korozję.

       image016                       image018a

Samodzielnie opracowany wysokoobrotowy silnik synchroniczny z magnesami stałymi ziem rzadkich został specjalnie przystosowany do pracy z dużymi prędkościami obrotowymi. Dzięki sterowaniu silnika poprzez sinusoidalny algorytm PWM została zminimalizowana emisja ciepła oraz zapotrzebowanie na chłodzenie, co ma bezpośrednie przełożenie na oszczędności energochłonności.

 image020a

Turbo Dmuchawy Neuros są urządzeniami typu „plug and play” co oznacza, że są gotowe do pracy od razu po dostawie i podłączeniu do sieci elektrycznej i instalacji sprężonego powietrza. Specjalne obudowy są przystosowane do pracy w najbardziej ekstremalnych warunkach klimatycznych.

image028

 

Dmuchawy są wyposażone w intuicyjny sterownik PLC zapewniający prostą obsługę, monitoring parametrów i stanu urządzenia.

  

image022   image024   image026

Światowy lider wśród wysokoobrotowych dmuchaw turbo

Najwyższa wydajność

 • Wysoka sprawność maszyn do 75% (uwzględniając wszystkie straty)
 • Wydajność: 540 ~ 31 920 m3/h
 • Zakres regulacji wydajności: 45% - 100%

Doskonała niezawodność

 • Zastosowanie łożysk powietrznych wywodzących się z technologii lotniczych
 • Integralność struktury wirnika weryfikowana za pomocą testu na 120% prędkości obrotowej
 • Zgodność z ISO5389, ASME PTC 10
 • 100% podzespołów wszystkich dmuchaw chłodzonych jest powietrzem

Niskie koszty eksploatacji

 • Zmniejszenie zużycia energii (nawet o 40%)/ kosztów eksploatacji / instalacji
 • Urządzenia bezobsługowe, za wyjątkiem wymian i czyszczenia filtrów powietrza
 • Wczesne informowanie o okresowych wymianach filtrów

Technologia zorientowana na użytkownika

 • System w 100% wolny od oleju
 • Niski poziom hałasu – poniżej 85 dB(A), znikome wibracje
 • Urządzenie Plug & Play, gotowe do podłączeni od razu po dostawie
 • Łatwy w obsłudze system sterowania

 

 

pdfKatalog_NEUROS_PL.pdf