Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój


Tytuł projektu:
„Wysokosprawna biotechnologia „zgazowania” osadów pościekowych i organicznych odpadów przemysłowych i komunalnych z wykorzystaniem procesu kofermentacji, pozyskaniem biogazu i produkcją energii elektrycznej, ciepła i preparatu organiczno-mineralnego”.

Cel projektu:
Opracowanie innowacyjnej, zintegrowanej, kompaktowej, w pełni zautomatyzowanej, bezodpadowej biotechnologii do przetwarzania osadów ściekowych oraz organicznych odpadów komunalnych i przemysłowych z wykorzystaniem procesu fermentacji metanowej.

Planowane efekty:
W wyniku realizacji projektu powstaną nowe urządzenia w postaci modułowej, oparte o innowacyjne rozwiązania technologiczne, które zagwarantują oczekiwany efekt ekologiczny w postaci pełnego zagospodarowania produktu fermentacji metanowej.

Wartość projektu: 11 631 113,59 zł
Wartość dofinansowania: 7 373 074,40 zł