Systemy i urządzenia dla oczyszczalni ścieków

Jako fabryka technologii oferujemy i dostarczamy zarówno kompletne systemy oczyszczania ścieków oraz utylizacji i końcowego zagospodarowania produktów powstających podczas tego procesu, jak również pojedyncze elementy i urządzenia linii w ramach modernizacji lub remontu.

Składają się na nie:

 • projekty technologiczne i konstrukcyjne,
 • projekty elektryczne i automatyki,
 • urządzenia, instalacje, armatura,
 • elementy wyposażenia technologicznego,
 • elementy konstrukcyjne,
 • montaż i uruchomienie,
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
 • nadzór nad eksploatacją oraz eksploatacja.

Wyprodukowane oraz zainstalowane przez nas urządzenia cechuje wysoka sprawność, trwałość oraz niezawodność.

Zarządzamy jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy. Posiadamy certyfikaty ISO9001:2015, 14001:2015, 18001:2004.

Wdrożyliśmy, certyfikowaliśmy i utrzymujemy systemy zarządzania jakością w:

 • procesach spawalniczych wg normy PN-EN ISO 3834-2,
 • spawaniu konstrukcji stalowych i aluminiowych wg norm EN 1090-2 i EN 1090-3.

We własnej trawialni poddajemy nasze urządzenia i konstrukcje całościowemu trawieniu i pasywacji, co powoduje powstanie warstwy tlenków na całej powierzchni materiału i jest podstawową ochroną przed korozją stali kwasoodpornych.

Gwarantujemy użycie wysokiej jakości materiałów i podzespołów, efektywność technologiczną procesów opartych na naszych systemach, kompleksowość rozwiązań, innowacyjność i stosowanie zaawansowanych technologii.

20 lat doświadczeń w produkcji niestandardowych, kluczowych dla procesu oczyszczania ścieków urządzeń ze stali nierdzewnej i aluminium.

ELA COMPACT kompaktowe oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie ścieków typu ELA były jednym z naszych pierwszych wdrożeń, które obecnie działają w miasteczkach i wsiach na terenie całej Polski, od ponad 20 lat zapewniając nam jedno z czołowych miejsc wśród przedsiębiorstw działających w tym sektorze rynku. ELA to technologia oparta na kompaktowym reaktorze biologicznym, przeznaczona do oczyszczania ścieków komunalno-bytowych, rolniczych i przemysłowych o przepustowości od 50 do 2 000 m3.

Reaktory typu ELA mogą być zaprojektowane w dwóch systemach:

 • Ciągłym – typ C (Continuous Flow Reactor)
 • Okresowym – typ B (Sequencing Batch Reactor)

Dla obu systemów możliwe jest przygotowanie modułu beztlenowej utylizacji i stabilizacji osadu. Zbiornik reaktora może być osadzony w gruncie jako zagłębiony lub wyniesiony ponad powierzchnię gruntu. Technologia ELA posiada szereg zalet, które wyróżniają ją na tle konkurencji:

 • prosta budowa i obsługa,
 • energochłonność na oczyszczenie 1 m3 ścieków poniżej 0,55 kWh,
 • rozbudowy oczyszczalni poprzez dostawienie modułów,
 • pełna automatyka pracy części mechanicznej i biologicznej oraz możliwość zdalnego monitorowania pracy oczyszczalni.