Adres

EKOLOG sp. z o.o.
ul. Wapienna 36
64-920 Piła
tel. +48 609 100 721
tel. +48 67 214 21 01
fax +48 67 214 21 41
office@ekolog.com.pl

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134256
kapitał zakładowy: 7.649.500,00 zł
NIP 764-02-05-654
Regon 570142856

Napisz do nas