O nas

Jesteśmy polską marką w branży ochrony środowiska

Od początku lat 80-tych XX wieku specjalizujemy się w kompleksowej realizacji kontraktów w sektorach oczyszczania ścieków, utylizacji osadów i odpadów oraz produkcji energii z biogazu.

W połowie lat 90-tych rozpoczęliśmy produkcję innowacyjnych i niestandardowych urządzeń i maszyn, które są zgodne z najnowszymi światowymi trendami w branży.

EKOLOG to ponad 500 kompleksowo zrealizowanych projektów w branży wodnej, ściekowej, odpadowej, a także infrastruktury komunalnej i energii odnawialnej na terenie Europy i Azji.

Stawiamy na dostarczanie procesów technologicznych i produkcję systemów oraz kompletnych linii technologicznych.

Jesteśmy fabryką polskich, nowoczesnych technologii w branży oczyszczania ścieków oraz utylizacji osadów i odpadów organicznych przy jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej, a także preparatu organiczno-mineralnego.

Innowacyjność oferowanych rozwiązań zapewniają zaawansowane metody biotechnologii opracowywane przez nasz Dział Innowacji i Wdrożeń.

Nasze aktualne kierunki rozwoju oraz specjalizacje:

 • produkcja linii technologicznych do produkcji energii z osadów oraz komunalnych i przemysłowych odpadów organicznych,
 • produkcja i kompletacja reaktorów oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych,
 • budowa „pod klucz” ww. zakładów z możliwością ich eksploatacji,
 • przygotowywanie i realizacja własnych projektów inwestycyjnych i ich eksploatacja,
 • działalność innowacyjno-wdrożeniowa w branży w zakresie:
  • wdrażania nowych procesów – biotechnologii,
  • wdrażania nowych urządzeń dla obsługi powyższych procesów, szczególnie w zakresie urządzeń niestandardowych,
  • produkcji indywidualnych urządzeń o szczególnie istotnych walorach innowacyjnych.

EKOLOG sp. z o.o. posiada Zintegrowany System Zarządzania zgodny z ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 PN-N-18001:2004, PN-EN 1090-1:2009+A1:2011, PN-EN 1090-2:2008+A1:2011, PN-EN 1090-3:2008, PN-EN ISO 3834-2.

Misja i wizja

MISJA

Naszą misją jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla branży ochrony środowiska, ze szczególnym naciskiem na produkcję „zielonej” energii z osadów i odpadów organicznych pod postacią biogazu. Świadomość tego, że nasza praca jest ważna i korzystnie wpływa na środowisko naturalne jest źródłem ogromnej satysfakcji, która motywuje i napędza nas do dalszego rozwoju. Poprawa jakości życia obecnego i przyszłych pokoleń, jest wartością dodaną, która sprawia, że nasza motywacja nieustannie osiąga coraz to wyższe poziomy.

Myśl globalnie – działaj lokalnie
to motto, które najlepiej nas charakteryzuje.

Innowacyjność myśli technologicznej poparta wieloletnim doświadczeniem, stawiają nas na równi ze światowymi liderami branży. Jesteśmy szybko rozwijającym się przedsiębiorstwem średniej wielkości o międzynarodowym zasięgu działania, osiągającym obecnie większość przychodów z rynków eksportowych.

Jednocześnie jesteśmy firmą, która jest blisko swoich klientów, rozumie specyfikę i potrzeby danego rynku oraz jest konkurencyjna w zakresie rachunku ekonomicznego realizowanych inwestycji.

Nasza oferta jest stworzona dla rynków krajów rozwijających się, w szczególności w regionie Europy Wschodniej i Azji Centralnej,  gdzie rzetelnie i konsekwentnie budujemy swoją pozycję lidera branży.

WIZJA

Ścieki i odpady traktujemy jak bogaty w zasoby surowiec, który utylizujemy z korzyścią dla środowiska w postaci „zielonej” energii z biogazu.

Nasza wizja wpisuje się w politykę budowy źródeł energii rozproszonej opartych o źródła energii odnawialnej, będącej optymalnym – w naszej ocenie jedynym właściwym – rozwiązaniem dla świata z punktu widzenia ekologicznego, ekonomicznego i socjalnego.

Bierzemy odpowiedzialność za osiągnięcie założonego efektu technologicznego, a miarą naszego sukcesu jest ciągły rozwój.

W codziennej pracy stawiamy na otwartość, szacunek i wzajemną pomoc, a współpracę z Klientami i Partnerami w biznesie, opieramy na zaufaniu i budowie długotrwałych relacji.

To wartości, dzięki którym marka EKOLOG staje się rozpoznawalna na rynkach Ukrainy, Kazachstanu, Indii i innych, na których jest obecna.

Trochę faktów

Nasza historia jest naszym doświadczeniem, z którego jesteśmy dumni. Od 1983 roku, przez kolejne dekady i lata, wytrwale pracowaliśmy i nadal pracujemy na dzisiejszą pozycję. Konsekwentnie, pomimo przeszkód, realizujemy naszą misję jaką jest zapewnienie wszystkim ludziom, obywatelom świata, czystego środowiska. Dziś wiemy, że nie ma celów, których nie można zrealizować. Wierzymy, że na przestrzeni przyszłych dekad nowa oś czasu to pokaże!

Zespół

Podstawą działalności naszej firmy są ludzie, wysokiej klasy specjaliści wielu branż. Jesteśmy więc najważniejszym kapitałem naszej firmy!

Tworzymy ponad 100-osobowy, międzynarodowy zespół, dzięki czemu udowadniamy sobie i innym, że warto na nas polegać. Wśród nas są pracownicy, którzy od samego początku istnienia firmy są jej fundamentami – stanowią dla nas wszystkich oparcie i prawdziwą skarbnicę wiedzy, dzięki czemu są dla nas bardzo cenni i ważni. W codziennej pracy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, dając poczucie pewności i stabilizacji, będąc jednocześnie motywatorami dla rozwoju całego zespołu. Każdego dnia uczymy się jak być lepszymi dla siebie i naszych Partnerów.

Codziennie spotykamy się, rozmawiamy, telefonujemy, wysyłamy tysiące e-maili, opracowujemy projekty, spawamy, zginamy, liczymy, zarządzamy, konstruujemy, budujemy, instalujemy, jeździmy i latamy po świecie, a wszystko po to, by wspólnie realizować ważne zadania, których podjęło się nasze przedsiębiorstwo.

Razem tworzymy coś więcej niż firmę – tworzymy wartość.
I tak od 1983 roku… dzień po dniu, bo przyświeca nam jeden cel – dbanie o środowisko, w którym żyjemy my i będą żyć nasze dzieci.