Dla potrzeb regulacji przepływu ścieków, wymaganej dla niemal wszystkich procesów oczyszczania ścieków, proponujemy następujące rozwiązania:

Aby zagwarantować szczelność produkowanej armatury, nasze zastawki poddajemy kontroli szczelności. Posiadamy stację do badania szczelności zastawek standardowo dla ciśnień do 6 mH2O.

EKOLOG