W celu usunięcia osadów wstępnych i wtórnych oraz ich późniejszego zagospodarowania oferujemy:

Osadniki wstępne:

 1. Osadniki prostokątne:
  • systemy rozprowadzania ścieków
  • zgarniacze przejezdne osadu i flotatu
  • zgarniacze łańcuchowe osadu i flotatu
  • rynna uchylna flotatu
  • koryta odprowadzające ścieki
  • wkładki wielostrumieniowe dla zwiększenia przepływów lub podwyższenia efektów oczyszczania
 2. Osadniki radialne:
  • systemy centralnego rozprowadzenia ścieków
  • zgarniacze radialne pomostowe
  • zgarniacze radialne bezpomostowe, jako alternatywa dla tradycyjnych zgarniaczy pomostowych z możliwością hermetyzacji osadnika
  • deflektor centralny
  • kolumna centralna
  • pomost zgarniacza radialnego z aluminium lub stali nierdzewnej, z napędem obwodowym,
  • system zbierania flotatu – system zgrzebłowy lub śrubowy
  • koryta części pływających i/lub pompowy system odprowadzenia flotatu
  • system usuwania osadów z leja osadowego, w tym wariant z zgrzebłem dogarniającym dla dużych średnic
  • koryta odpływowe
  • systemy czyszczenia bieżni i koryt odpływowych
  • deflektory
 3. Osadniki pionowe:
  • rury centralne doprowadzenia ścieków
  • system wytłumiania strumienia dopływających ścieków
  • system koryt odprowadzających ścieki
  • system deflektorów

Osadniki wtórne:

 1. Osadniki prostokątne:
  • systemy centralnego rozprowadzania ścieków
  • zgarniacze przejezdne osadu i flotatu
  • zgarniacze łańcuchowe osadu i flotatu
  • rynna uchylna flotatu
  • koryta odprowadzające ścieki
  • wkładki wielostrumieniowe do zwiększenia przepustowości lub podwyższenia efektów oczyszczania
 2. Osadniki radialne:
  • systemy centralnego rozprowadzenia ścieków
  • kolumna centralna
  • koryta odpływowe
  • systemy czyszczenia bieżni i koryt odpływowych
  • deflektor centralny
  • zgarniacze zgrzebłowe:
   • deflektor centralny
   • pomost z aluminium lub stali nierdzewnej, z napędem obwodowym
   • zgrzebła flotatu i osadu – system zgrzebłowy lub śrubowy zbierania flotatu
   • koryta części pływających i/lub pompowy system odprowadzenia flotatu
  • zgarniacze ssawkowe:
   • deflektor centralny
   • pomost z aluminium lub stali nierdzewnej, z napędem obwodowym
   • system zbierania flotatu – system zgrzebłowy lub śrubowy
   • koryta części pływających i/lub pompowy system odprowadzenia flotatu
   • system ssawny odprowadzania osadów
  • zgarniacze radialne bezpomostowe, jako alternatywa dla tradycyjnych zgarniaczy pomostowych z możliwością hermetyzacji osadnika
 3. Osadniki pionowe:
  • rury centralne doprowadzenia ścieków
  • system wytłumiania strumienia dopływających ścieków
  • system koryt odprowadzających ścieki
  • system deflektorów
EKOLOG