Obecność piasku w dalszych etapach oczyszczania niesie ze sobą duże zagrożenia dla eksploatacji systemów i urządzeń. Usuwanie piasku na etapie oczyszczania mechanicznego jest bardzo istotnym etapem.

Piasek, popiół etc. jest zawiesiną mineralną łatwo opadającą. Duża zawartość związków organicznych oraz jego wilgotność powodują, podobnie jak w przypadku skratek, powstawanie odorów i uciążliwość podczas dalszego zagospodarowywania tych odpadów. Separacja, płukanie i odwadnianie piasku pozwala uzyskać parametry umożliwiające jego ponowne wykorzystanie.

Nasza oferta obejmuje następujące rozwiązania:

EKOLOG