Ze względów technologicznych i sanitarnych osady poddaje się procesowi stabilizacji i higienizacji poprzez jego właściwe i efektywne mieszanie z wapnem palonym, trocinami, korą itp.

W ten sposób można uzyskać stabilizację i higienizację osadu, w efekcie czego uzyskujemy:

Z punktu widzenia możliwości dalszego zagospodarowania osadów w postaci preparatu organiczno-mineralnego, zwłaszcza w rolnictwie, proponowany proces jest właściwym rozwiązaniem.

W naszej ofercie:

Wszystkie miejsca łączenia blach są maksymalnie doszczelniane, co pozwala wyeliminować nieprzyjemne zapachy i pozostawia suchą i czystą przestrzeń roboczą.

Proporcje osadu i wapna zależne są od stopnia uwodnienia oraz zawartości zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych.

EKOLOG