Zarówno oddzielone zanieczyszczenia jak i odwodniony osad oraz inne materiały sypkie i półpłynne wymagają  przemieszczenia transportowanego medium na  wymaganą przez proces odległość.  W przypadku przenośników ze strefą prasującą mogą one służyć do częściowego odwodnienia transportowanego medium podczas transportu.

Do wyboru oferujemy:

EKOLOG