Usuwanie zanieczyszczeń stałych i zawiesin, tzw. skratek jest pierwszym i ważnym etapem oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Skratki muszą być dokładnie odseparowane, by dalsze procesy w oczyszczalni ścieków przebiegały bezproblemowo. Ich obecność na dalszym etapie oczyszczania mogłaby powodować uszkodzenia lub zanieczyszczenia kolejnych systemów i urządzeń.

Oferujemy:

Dbamy o to, aby potrzeby konserwacji i obsługi były zminimalizowane, a urządzenia charakteryzowały się wysoką wytrzymałością i bezawaryjną pracą, co z jednej strony znacznie obniża koszty eksploatacji, z drugiej zaś podnosi wydajność i efektywność pracy urządzeń.

EKOLOG